Skip to content
Sök

Kunskapsprov

I samband med ansökan måste ett kunskapsprov avläggas för att visa att sökanden har tillräckligt goda kunskaper om alkohollagen. Detta ingår i ansökningsförfarandet för att få serveringstillstånd.

Sökanden ska genom att avlägga prov visa att han eller hon har de kunskaper som krävs för att få utöva serveringsverksamheten. 

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som meddelar föreskrifter om prov.

Information till dig som ska skriva  kunskapsprov i alkohollagen
Legitimation (id-kort, körkort, LMA-kort el dyl.) uppvisas vid provtillfället.
Provet ska skrivas efter att ansökan om serveringstillstånd har lämnats in till kommunen.

Olika kunskapsprov
Kunskapsprovet har olika antal frågor beroende av vilken typ av serveringstillstånd du söker, enligt följande:

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (60 frågor)
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (60 frågor)
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap  (44 frågor)
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (44 frågor)
Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (28 frågor)
Tillstånd för pausservering (28 frågor)
Tillstånd för provsmakning (28 frågor)

Provet är uppdelat i följande fyra frågeområden: alkoholpolitik, tillsyn, mat och utrustning samt servering.

För samtliga prov är maxtiden 90 minuter (120 minuter om du har bokat tolk- eller läs hjälp)

Meddelande av provresultat
Du får skriftligt besked om ditt provresultat någon dag efter provet. För godkänt resultat krävs att du har svarat minst rätt på minst 75 % av samtliga frågor inom respektive frågeområde. Om provet är godkänt får du ett intyg på att du klarat provet, om provet inte är godkänt skickas resultatet. Intyg på godkänt kunskapsprov är giltigt i 5 år i samtliga kommuner i Sverige.

Omprov får göras vid två tillfällen.

Övrig information
Vid provtillfället får du ta med lexikon, ordbok el liknande. Det finns även möjlighet till tolkhjälp under provet, tänk dock på att meddela oss i god tid så vi har möjlighet att boka tolk. Du kan även få provet uppläst av kommunens handläggare, även detta ska meddelas oss i förväg.

Avgiften för kunskapsprovet kommer att faktureras.

Frågor om provet eller övriga frågor kring serveringstillstånd samt anmälan till kunskapsprovet görs till alkoholhandläggare som nås via Kalix kommuns växel 0923-65 000 eller via mail bygg-ochmiljo@kalix.se

Avgiften för kunskapsprovet kommer att faktureras.