Skip to content
Sök

Inköpscentraler

Kalix kommun samverkar med andra kommuner i upphandlingar. Dessa upphandlingar genomförs exempelvis av Adda (före detta SKL Kommentus), Kammarkollegiet, Region Norrbotten och Luleå kommun.

Addas hemsida ser du vilka av SKR:s upphandlingar som kommunen deltar i.

SKR upphandlar via Addas och varje nämnd, tillika upphandlade myndighet, tecknar kontrakt med den eller de företag som vunnit upphandlingen.

Kammarkollegiets hemsida ser du vilka statliga IT- och telekomramavtal kommunen kan göra avrop från.

Kammarkollegiet upphandlar och nämnderna tecknar kontrakt med den eller de företag som vunnit upphandlingen.

Region Norrbottens hemsida ser du det förbrukningsmaterial som kommunen avropar.

Nämnderna tecknar samarbetsavtal med Region Norrbotten och beställer upphandlade varor via regionens materialportal.

På Luleå kommuns hemsida hittar du e-nämndens upphandlingar för implementering av regeringens intentioner för e-samhället.

Luleå kommun upphandlar och nämnderna tecknar kontrakt med den eller de företag som vunnit upphandlingen.

 
Bild av Kjell Törnqvist

Kjell Törnqvist

Upphandlare

Telefon: 0923-659 06
Mobil: 072-576 17 81
Bild av Torbjörn Hedlund

Torbjörn Hedlund

Upphandlare

Torbjörn hanterar upphandlingar av entreprenader.  

Mobil: 076-811 50 55