Skip to content
Sök

Kontakta näringslivsenheten

Besök oss eller kontakta någon av våra kompetenta medarbetare direkt via telefon eller e-post.

Vår uppgift är att på olika sätt bidra till näringslivets utveckling och expansion samt att verka för etablering av nya verksamheter och investeringar. Genom samverkan och deltagande i olika nätverk och projekt, såväl lokalt som regionalt och nationellt, vill vi på ett aktivt sätt skapa bra förutsättningar för företagen i kommunen.

Besöksadress

Kalix kommun, Näringslivsenheten
Köpmannagatan 1E
952 34 Kalix

Telefon och fax

Telefon: 0923-650 00 - Fax: 0923-152 15

Vi som arbetar med näringslivsutveckling

Bild av Birgitta Larsson

Birgitta Larsson

Näringslivschef

Birgitta leder näringslivsenhetens arbete med att främja företagandet och utveckla företagsandan i kommunen. Näringslivsenheten är underordnad kommunledningsförvaltningen och kommundirektören.  

Mobil: 072-242 79 68
Bild av Peder Nilsson

Peder Nilsson

Näringslivsstrateg

Peder är näringslivsstrateg vid Kalix kommuns näringslivsenhet. Han jobbar med många olika frågor som rör näringsliv och företagsetableringar.  

Telefon: 0923-656 35
Mobil: 070-375 86 40
Bild av Maria Johansson

Maria Johansson

Näringslivsutvecklare, företagslots

Maria jobbar som näringslivsutvecklare och företagslots vid näringslivsenheten i Kalix kommun.  

Mobil: 076-136 49 75
Bild av Anneli Granström

Anneli Granström

Destinationsutvecklare

Anneli är destinationsutvecklare, och arbetar med utvecklingen av platsen Kalix - både som besöksort och med de företag inom besöksnäringen.  

Mobil: 073-094 40 09
Bild av Kristina

Kristina "Kicki" Wikholm

Kommunikatör

Kicki jobbar som kommunikatör vid näringslivsenheten, hon har bland annat uppgifterna att berätta om verksamheten och näringslivet på orten.  

Mobil: 076-128 79 31
Bild av Veronica Vanhaniemi

Veronica Vanhaniemi

Samordnare

Mobil: 076-146 47 61
Bild av Sanna Wallma

Sanna Wallma

Landsbygdsutvecklare/Inflyttningslots

Mobil: 073-044 67 45