Skip to content
Sök

Utbildning och kompetensutveckling

Via kommunens vuxenutbildning är det möjligt att när som helst inleda studier på gymnasienivå, på distans och i en takt man kan bestämma själv.

Den kommunala vuxenutbildningen i Kalix erbjuder en samlad verksamhet för unga och vuxnas utveckling och erbjuder möjligheter till det livslånga lärandet.

Vuxenutbildningen i Kalix erbjuder:

  • Ett modernt lärcentra med modern teknik, fina lokaler, studievägledning och övrig studentservice.
  • Ett stort utbud av utbildningar till vuxna på grundläggande- och gymnasial nivå samt högskolenivå.
  • Tillsammans med Arbetsförmedlingen ett antal olika arbetsmarknadsprogram.
  • Aktiviteter för vissa arbetslösa ungdomar 16-24 år.
  • Feriejobb till ungdomar i gymnasieskolans årskurs 1.
  • Sysselsättning vid verksamheten JUC (jobb och utvecklingscenter).
  • Service och utbildning till nyanlända flyktingar

<Läs mer på vuxenutbildningens egna sidor>