Skip to content
Sök

Jag vill etablera företag i Kalix

Näringslivsenheten jobbar hela tiden aktivt för att få nya företagare att förlägga verksamhet på orten. Du som redan har bestämt dig kan naturligtvis också få stöd och rådgivning via Kalix kommun.

Fördelar med att finnas i Kalix

1. Närheten till företag och skärgård
Det är enkelt att leva och bo i Kalix. Är du trött på bilköer och hiskeliga huspriser kan Kalix erbjuda unika boendemöjligheter i en prisbelönad fritidsmiljö och verka i ett diversifierat näringsliv som återkommande uppmärksammats för gott entreprenörskap och tillväxt.

2. Kompetensförsörjningen
I Kalix finns en befolkning med en i många fall unik kompetens inom exempelvis distansöverbryggande tjänster och forskning på elektroniksidan. Vill du som företagare komma åt den unika kompetensen i Kalix, eller vill du kanske ingå i något av våra starka företagskluster?

3. Infrastrukturen
I Kalix korsar E4 och E10 varandra, vilket möjligör snabba biltransporter i alla riktningar. Här finns även Karlsborgs hamn, ändamålsenliga lokaler, väl fungerande mobiltelefoni, fiberanslutning och närheten till två större flygplatser - Luleå Airport samt Kemi flygplats i Finland, båda cirka 1 timme från Kalix.

4. Kostnadsfördelarna
Kalix har inte alls samma personalomsättningskostnader som exempelvis Stockholm och Mälardalsområdet. Kommunen har dessutom lägre lokalkostnader och ligger i landets bästa stödområde (stödområde A) - vilket innebär större möjligheter till stöd för investeringar och rekryteringar.