Skip to content
Sök

Fastigheter för näringsverksamhet

Det kommunägda bolaget Kalix industrihotell AB, KIAB, uppför, säljer och förvaltar fastigheter för näringsverksamhet åt Kalix kommun.

Bolagets verksamhet är att uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för beredande av lokaler för hotellrörelse, tjänste- och serviceföretag, hantverk och småindustri samt efter uppdrag av kommunfullmäktige i Kalix kommun förvalta kommunägda rörelsefastigheter. Bolaget ska genom ett rationellt och effektivt agerande vara en aktiv partner i tillskapandet och bibehållandet av arbetstillfällen i Kalix kommun.

KIAB:s verkställande direktör är Christer Wallin, 0923-651 09, 073-838 51 09.
Styrelsen för Kalix Industrihotell AB finns listad i Kalix kommuns förtroendemannaregister.
Mer information får du på Kiabs hemsida.

Bygga nytt?

Vill du bygga nytt hittar du information om bygglov med mer här på kalix.se. 


Industrilokaler och kontor

Byggmästare SA Englund
SA Englunds fastighetsbolag NIVI Fastighets AB förvaltar och förädlar hyreslägenheter och lokaler.

KIAB (Kalix industrihotell AB)
Kommunalt bolag som äger och förvaltar fastigheter med industrilokaler och kontorslokaler. Har fastigheter i Kalix, Karlsborg och Töre.