Skip to content
Sök

Upphandling och inköp

Kalix kommun köper varor och tjänster för närmare 400 miljoner årligen. Detta är sidan för dig som vill lägga anbud eller av annan anledning behöver information om kommunens upphandlingar.

För att alla företag ska ha möjlighet att vara med och konkurrera och lämna anbud, finns det regler i lagen om offentlig upphandling.

Kommunens övergripande mål med en upphandling är att använda skattemedlen kostnadseffektivt.

Lagen om offentlig upphandling

Poängen med upphandlingar är att alla företag ska ha samma möjligheter att kunna konkurrera på lika villkor om ett avtal för leverans av varor eller tjänster. Vissa upphandlingar kan vi rikta direkt till det lokala näringslivet, det gäller om avtalsvärdet (tillsammans med andra köp av samma slag under räkenskapsåret) inte överstiger 700 000 kronor.

En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp/kontrakt. I kontraktet anges ekonomiska villkor, såsom köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor eller tjänster samt bygg- och anläggningsentreprenader.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer om hur du som företagare kan bli en av våra leverantörer genom att lämna anbud vid upphandlingar så kontakta gärna våra upphandlare nedan..

Bild av Kjell Törnqvist

Kjell Törnqvist

Upphandlare

Telefon: 0923-659 06
Mobil: 072-576 17 81
Bild av Torbjörn Hedlund

Torbjörn Hedlund

Upphandlare

Torbjörn hanterar upphandlingar av entreprenader.  

Mobil: 076-811 50 55