Skip to content
Sök

Berätta om ditt företag via #viärkalix

Genom företagarnas egna berättelser vill #viärkalix sprida kunskapen om den mångfald av företag som finns i Kalix. Syftet är en ökad stolthet, att stärka Kalixandan och marknadsföra platsen Kalix.

Företagarnas egna berättelser visar upp det bästa med Kalix. I Kalix finns fler än tusen företag som säljer sina tjänster och produkter över Sverige och världen, och lockar företag, inflyttare och besökare till Kalix. Men för många är de flesta av företagen rätt okända. På sidan #viärkalix presenteras företagarnas berättelser i form av filmer, poddar, artiklar med mer. Sammantaget ska detta ge en tydlig bild av det väl diversifierade näringsliv som Kalix faktiskt har.

Vill du vara med och berätta om ditt företag på den här sidan?
Hör i så fall av dig till naringsliv@kalix.se så kontaktar vi dig!

Kalix har en större andel företagare än grannkommunerna, men de flesta verkar i det tysta. Mycket tyder på att ett näringsliv som syns och hörs ger många ringar på vattnet. Fler Kalixbor kan inspireras att själva våga ta steget och leva ut sina företagardrömmar, när de ser hur andra har lyckats! Företagarnas berättelser handlar också om vad som gör Kalix till en unik plats att leva och bo på.

#viärkalix inkluderar alla som bor och verkar i kommunen. Du som är verksam i Kalix får gärna använda hashtaggen #viärkalix i er kommunikation på sociala medier. Syftet med denna sida är att genom företagarnas berättelser visa på allt som är bra med Kalix, skapa stolta Kalixbor och locka fler människor och företag att komma hit.

En återkommande fråga vid nätverksträffar med företag i Kalix är hur vi ska synliggöra den samlade kompetens som Kalix näringsliv har, och visa upp både bredden och spetsen. Det är ingen hemlighet att Kalix näringsliv har en struktur som liknar en storstads, men vi har inte varit särskilt duktiga på att berätta det. Istället väljer vi ofta devisen ”att verka utan att synas”.

Skolan behöver och vill ha en nära relation till företagen, för att få reda på de behov som finns, och kunna anpassa utbildningar därefter. Det förenklar även när det är dags att hitta praktikplats för elever. Soloföretagare utan anställda upplever att de inte får samma stöd eller blir synliggjorda som de större företagen.
Om föräldrar, lärare och elever får bättre kunskap om vilka företag och jobbmöjligheter som finns i Kalix blir det lättare för dem att välja en utbildning som passar, och företagen får den arbetskraft de behöver. Företag som syns har också lättare att hitta varandra, och etablera samarbeten lokalt. Om man kan inspirera fler att starta nytt eller utveckla sitt företag vidare skapar det tillväxt som blir hållbar.

Våra poddar

Våra filmer