Skip to content
Sök

Alkohol och folköl

Kalix kommun handlägger serveringstillstånd och tillsyn av restauranger, detaljhandel av folköl, servering av folköl.

Kommunens tillsyn enligt alkohollagen

Den omedelbara tillsynen av restaurangerna utövas av Kalix kommun och polismyndigheten. Den löpande tillsynen ankommer i första hand på kommunen. Kalix kommuns tillsyn består av tre delar: förebyggande, inre samt yttre tillsynsarbete.

  • Förebyggande tillsyn är det arbete som ska leda till att problem inte uppstår. Detta gör man genom information, rådgivning och utbildning. På detta sätt skapar man en dialog redan på ansökningsstadiet, vilket l leder till större förståelse och bättre samarbete med berörda parter.
  • Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavares personliga och ekonomiska förhållanden. Andra exempel är genomgång av ordningsvaktsrapporter samt kontroll av annonsering i media.
  • Yttre tillsyn är besök på restaurangen. Syftet med besök är att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Tillsyn kan kommunen bedriva själv eller i samarbete med andra myndigheter. Yttre tillsyn kan bestå av ren rutintillsyn som inte är påkallad av någon särskild omständighet. Men den kan även vara riktad uppföljande tillsyn, orsakad av tidigare iakttagelse eller information som kommit in. Information kan komma från en annan myndighet eller genom tips från allmänheten.

Sammanfattning från länsstyrelserna

Länsstyrelserna har sammanfattat information till dig som serverar alkohol i broschyren "Att servera alkoholdrycker – lagar och regler" (pdf).
Ytterligare information, blanketter med mer hittar du i spalten till höger.

Kontakt

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen:
Tel: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se

Här finner du blanketter för serveringstillstånd