Skip to content
Sök

Musik i offentliga lokaler

För att spela musik i till exempel en butik krävs tillstånd från STIM och SAMI. De är intresseorganisationer som företräder olika rättighetshavare.

STIM företräder upphovsmännen till musiken, det vill säga de som har skapat musiken och skrivit texterna. SAMI företräder artisterna, musikerna, det vill säga de som sjunger och spelar musiken.

Ett framförande av bakgrundsmusik i butik får alltså inte ske utan samtycke från både musikskaparna (licens från STIM) och från artister och skivbolag (licens från SAMI).