Skip to content
Sök

Lotterier

Vänd dig till fritids- och kulturförvaltningen om du har frågor om lotterier, eller om din förening vill starta ett lotteri.

Kommunala lotterier är lotterier som anordnas inom en kommun. Det är respektive kommun registrerar dessa.

Vem kan göra en registrering

Ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan registrera sig för lotteri. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrering

En förening kan registreras av kommunen och får då arrangera lotterier högst 33 och en tredjedels prisbasbelopp under en femårsperiod. Kommunen är ansvarig för kontrollen.

Lotterier utan tillstånd

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster.

Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för, läs mer på myndighetens hemsida.