Skip to content
Sök

Tillstånd, tillsyn och regler

När du ska starta en nya verksamhet eller förändra en du redan driver kan du många gånger behöva ta kontakt med kommunen.

Det kan gälla ansökan, anmälan eller du kan helt enkelt behöva information och råd om vad som gäller. Det är många lagar och regler som ska följas. Vi vet att många tycker att det ofta är krångligt att veta var man ska vända sig inom kommunen.

Nedan finns en sammanfattning över tillstånd med mer som du som företagare kan behöva. Mer information om regler och vad som gäller finner du om du klickar på länkarna.

 • Alkohol, folköl och tobak
  Här ansöker du om serveringstillstånd och tillsyn av restauranger, detaljhandel av folköl, servering av folköl och ärenden enligt tobakslagen.
 • Avfall
  Här hittar du information om regler, avgifter och abonnemang enligt EU:s avfallsdirektiv.
 • Avlopp
  Här hittar du bland annat information om de tillstånd som krävs för enskilt avlopp och ansökningshandlingar.
 • Brandfarlig och explosiv vara
  Här hittar du regler för hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor.
 • Buller
  Här hittar du information om buller och riktvärden.
 • Bygglov
  Här redogör vi för de regler som finns för och krav som ställs på dig som ska bygga eller riva.
 • Cistern
  Här hittar du information om cisterner för eldnings-, diesel- och spillolja.
 • Djurhållning och lantbruk
  Här hittar du information om djurskydd och djurhållning.
 • Hygienlokaler
  Till skydd för människors hälsa och miljö råder anmälningsplikt för vissa lokaler och verksamheter.
 • Köldmedium
  Köldmedier finns i kylar, frysar, klimatanläggningar/ luftkonditioneringsapparater och värmepumpar. Här kan du bland annat anmäla nyinstallation eller konvertering av aggregat.
 • Livsmedelshantering
  Här finns information för dig som vill starta nytt eller ta över livsmedelsföretag.
 • Miljöfarlig verksamhet
  Här hittar du information om olika miljöfarliga verksamheter.
 • Muddring
  Muddring är en miljöfarlig verksamhet som innebär en rad förpliktelser, här kan du läsa mer om de lagar och bestämmelser som gäller vid muddring.
 • Egenkontroller
  Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera den för att motverka eller förebygga hälso- eller miljöproblem.
 • Friskoleverksamhet
  Här finns information om hur du gör för att ansöka om att bedriva friskoleverksamhet och vad som gäller då verksamheten kommit igång. 
 • Fyrverkerier
  Här kan du läsa mer om de olika regler och tillstånd som gäller för att smälla av fyrverkerier.
 • Förvärvstillstånd
  Om du förvärvar en lantbruksfastighet som ligger i glesbygdsområde kan du behöva ett så kallat jordförvärvstillstånd för att kunna söka lagfart.
 • Lotterier
  Här ansöker du om tillstånd att starta lotterier.
 • Musik i offentliga lokaler
  För att spela musik i till exempel en butik krävs tillstånd från STIM och SAMI.
 • Receptfria läkemedel
  Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek. Kommunerna ansvarar för att kontrollera att regelverket efterlevs. Här kan du läsa mer om vad som gäller.
 • Sanering av PCB
  Här kan du läsa mer om inventering och sanering av det miljöfarliga ämnet PCB.
 • Serveringstillstånd
  Alkoholhandläggaren handlägger serveringstillstånd och tillsyn av restauranger.
 • Skadedjur
  Här får du tips om vad du ska göra om du har fått ohyra eller problem med skadedjur.
 • Skyltning
  Här kan du läsa Kalix kommuns riktlinjer för skyltning på gator och torg.
 • Torghandel
  Här kan du läsa mer om torghandeln i Kalix kommun, ansöka om tillstånd med mer.
 • Ventilationskontroll
  Här kan du läsa mer om inomhusmiljö och de krav som ställs på ventilationskontroll.