Skip to content
Sök

Försäljning av tobak

Du som vill sälja tobaksvaror ska göra en ansökan till kommunen innan försäljningen startar. Syftet är att förhindra att minderåriga köper tobak och att begränsa tobakens skadeverkningar.

För att få köpa tobaksvaror i Sverige gäller en åldersgräns på 18 år. En tobaksvara är en vara som till någon del innehåller tobak. Hit räknas bland annat cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, piptobak, rulltobak, tuggtobak och snus.

Det ställs höga krav på dig som säljer tobak. Du är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i tobakslagen. Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för tobaksförsäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.

Egenkontroll

Den som säljer tobak ska utöva särskild kontroll över försäljningen (egenkontroll) och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för verksamheten och kan exempelvis bestämma  hur personalen får information om tobakslagens bestämmelser, samt vilka rutiner som tillämpas vid försäljningen. Egenkontrollen bör särskilt behandla ansvar och former för ålderskontroll.

Tillsyn

I Kalix kommun är det bygg- och miljöavdelningen som utövar tillsyn över tobaksförsäljning. Tillsynen innebär bland annat att kommunens handläggare kontrollerar att försäljningsstället uppfyller tobakslagens krav och har en fungerande egenkontroll.

Förekommande brister kan leda till böter, fängelsestraff och/eller förbud att fortsättningsvis sälja tobaksvaror. 

Avgifter

Kalix kommun tar ut avgift för handläggning av ansökan om försäljning av tobak och årlig tillsynsavgift för tillsyn.

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Mer om den nya lagen finns att läsa på Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

För mer information kontakta bygg- och miljöavdelningen:
Tel: 0923-650 00
E-post: bygg-ochmiljo@kalix.se

Här finner du blanketter för tobakstillstånd och anmälan elektroniska cigaretter