Sök

Fyrverkerier

Fyrverkerier är festliga och hör till högtider så som nyårsfirandet. Dessvärre är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder och personskador.

Tillstånd för fyrverkerier

Om en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett tätbebyggt område eller om mycket folk är i närheten kan tillstånd krävas, enligt 3 kapitlet 7 § ordningslagen (1993:1617). Tillstånd kan också krävas vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Det är polisen som utfärdar tillstånd, kontakta dem för att få ett tillstånd eller om du är osäker på om tillstånd krävs.

Att sälja fyrverkerier

För att få sälja fyrverkerier krävs tillstånd från Kalix kommuns Räddningstjänst. De butiker som förvarar och säljer fyrverkerier måste följa lagen om brandfarlig och explosiv vara (2010:0111), samt kontrollera att köparen uppfyller ålderskravet. För att få köpa, inneha och använda fyrverkerier i Sverige måste du ha fyllt 18 år. Smällare är förbjudna i Sverige. 

Några tips på hur du hanterar fyrverkerier

  • Använd inte hemmagjorda fyrverkerier. Köp godkända fyrverkerier på försäljningsställen som har tillstånd att sälja. Ta reda på hur de olika pjäserna fungerar och välj effekter som passar din miljö.
  • Åldersgränsen för att få köpa och använda fyrverkerier är 18 år. Att köpa för att sedan lämna över pjäser till någon under 18 år är brottsligt och kan jämföras med langning av alkohol.
  • För att ditt fyrverkeri ska bli säkrare är det bra att använda en avfyrningsramp.
  • Var nykter. Alkohol och explosiva varor hör inte ihop.