Skip to content
Sök

Egenkontroll av medicinsk verksamhet

Att ha ett upprättat egenkontrollprogram är viktigt. Det krävs att du som företagare och detaljhandlare har en så kallad egenkontroll med samlade uppgifter om rutiner, checklistor med mera.

Egenkontrollen ska användas noga och följas av alla anställda som kommer i kontakt med läkemedelsverksamheten. Du måste ha ett egenkontrollprogram med skriftliga instruktioner till personalen för hur bland annat krav säkerställs och vem som ansvarar för  detta i din organisation.

  • Programmet ska följas av alla i organisationen.
  • Egenkontrollen måste hållas uppdaterad. All personal som säljer eller kommer i kontakt med läkemedelshanteringen måste känna till egenkontrollprogrammet.
  • Egenkontrollprogrammet ska vara anpassad efter verksamheten och det aktuella försäljningsstället samt överensstämma med den faktiska hanteringen.
  • All dokumentation ska sparas i minst fem år på betryggande sätt.
  • Exempel på vad egenkontrollprogrammet ska innehålla: rutiner, instruktioner och checklistor. Egenkontrollprogrammet ska bland annat innehålla instruktioner för olika delar av verksamheten, som till exempel inköp, leveranser, hur reklamationer och indragningar av läkemedel ska hanteras, hur läkemedel ska exponeras och förvaras med mera.