Skip to content
Sök

Egenkontroll av friskoleverksamhet

Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen - innan människor eller miljö hinner ta skada.

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och sedan dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation, skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som används och skaffa bra rutiner för avfall. Det är också viktigt att ha en klar ansvarsfördelning i verksamheten.

Enligt lagstiftningen i miljöbalken är det du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll.