Foto: Marcel Köppe.
Foto: Marcel Köppe.

Information om sportfiske i Kalix älv inom Kalix kommun.

Fiskeetik

För att vi skall kunna erbjuda ett hållbart och långsiktigt fiske måste vi alla ställa upp på de regler som finns.
1. Ta bara upp den fisk ni har tänkt äta för tillfället
2. Tänk på att man kan släppa tillbaka fisk
3. Tänk på turordning och visa nya fiskare hänsyn

När du ska släppa tillbaka fångad fisk gör du så här:
Fukta handen innan du försiktigt tar i fisken, lossa kroken och släpp tillbaka fisken i vattnet. Stressa fisken så lite som möjligt.

Fisketips

Guld- och kopparfärger, gärna i kombination med silver, även med svarta eller röda inslag, är bra för öring och lax. För harren går det bra med nymfer –  typ haröra – gärna då med guldskalle eller torrfluga E-12.
På försäsongen fiskas lämpligast med nymf, och då vattnet sjunkit
undan fiskas det med torrflugor.

Du får gärna använda vindskydd, eldstäder och raststugor efter
älven men lämna bara fotspår efter dig.

Trevligt fiske önskar
Stråkanäs, Gammelgården, Månsbyn, Rian, Börjelsbyn, Bondersbyn,
Marieberg, Kamlunge, Västanfors, Morjärv, Övermorjärv samfälligheter
och Kalix Sportfiskeklubb.

Fiskeregler Kalix älv inom Kalix kommun. Lokala avvikelser finns!

Sportfiskekortet gäller endast för fiske med kastspö, flugspö och metspö/pimpelspö. Fiske med nät, mjärde, saxar, ståndkrokar, långrev eller liknande är förbjudet. Vintertid får pimpelfiskare endast fiska med ett spö per fiskekort.

 1. Ungdomar under 18 år fiskar gratis.
 2. Det är tillåtet att avliva och behålla högst 3 harrar, 1 lax samt 1 öring per fiskare och dygn.
 3. Minimimått för att avliva och behålla fisk är:
  harr 35 centimeter, lax 50 centimeter och öring 30–45 centimeter. Längden mäts från nosens spets till stjärtfenans yttersta spets.
 4. Med syfte att skydda ungstadierna av laxartade fiskar är fiske med naturliga beten (mask, maggot, räka, betesfisk och liknande) förbjudet i strömmande vatten under den isfria perioden
 5. Generella förbudstider:
  Öring 1 september -14 oktober. Totalförbud i flera byar 15 september–14 oktober och öringförbud 1 januari-30 april. Harrförbud råder 15 april–31 maj och laxförbud 1 september–31 december.
 6. Det är inte tillåtet att fiska vid notbryggor och håvställen.
 7. Vid Laxfiske i strömmande vatten är högsta tillåtna krokstorlek 12 millimeter, om flera krokar används är maxstorleken 7,5 millimeter.
 8. Förbjudet att fiska med blysänke i forsar.
 9. Mäskningsförbjud på grund av risk för spridning av fisksjukdomar.
 10. Avvikelser kan förekomma på grund av Coronapandemin.

Information för sportfiske i Kalix älv inom Kalix kommun finns också som utskriftsvänligt PDF-dokument.

Information in other languages

Sport fishing regulations for the Kalix River in Kalix Municipality.
There may be local regulations!

The holder of a Sport fishing license has the right to spin, fly and ice fish. Ice fishing is restricted to one rod apiece. Fishing with net, hand-net, scissors, long line or similar is forbidden.

 1. Anglers under 18 years of age fish free of charge.
 2. Each angler can keep one Salmon, one Sea Trout and three Graylings a day.
 3. Minimum  fish length regulations: Grayling 35 cm, Salmon 50 cm and Trout
  30-45 cm. The fish shall be measured from the tip of the snout to the tip to
  the caudal fin.
 4. Fishing with live bait (worms, maggots and so on) is forbidden in all rapids.
 5. It is forbidden to fish for Sea Trout between September 1st and October 14th. Fishing is totally forbidden in several villages between September 15th and october 14th. Several villages also have a trout fishing ban between the january 1st and april 30th. It is not allowed to fish Grayling between April 15th and may 31st. It is forbidden to fish Salmon between September 1st and December 31st.
 6. Please respect the rights of local people and maintain a reasonable distance from hand netting places.
 7. When fishing salmon in streaming waters the largest hook size allowed is 12 millimeters, if several hooks are used the maximum size per hook is 7,5 millimeters.
 8. Forbidden to fish with lead weights in rapids.
 9. In order to prevent fish diseases, it is forbidden to ground bait in river.
 10. Discrepancies due to the corona pandemic might occur.

Kalastussäännöt, Kalixjoki, Kalixin kunnanalue. Paikallisia poikkeamia
esiintyy!

Kalastuskortilla saa kalastaa vain uistimella, heitto-, perhos- onki- ja pilkkivavalla.
Kalastus verkolla, katiskalla, pyydysraudoilla, polakoukuilla, pitkälläsiimalla tai
muilla vastaavilla apuvälineillä on kielletty. Talvisaikaan saa pilkkikalastaja käyttää
vain yhtä vapaa kalakorttia kohden. Kalakortti on myytävänä ajalle 1/7 - 31/8 2019.Kalastuskortilla saa kalastaa vain uistimella, heitto-, perhos- onki- ja pilkkivaval-la. Kalastus verkolla, katiskalla, pyydysraudoilla, polakoukuilla, pitkälläsiimalla tai muilla vastaavilla apuvälineillä on kielletty. Talvisaikaan saa pilkkikalastaja käyttää vain yhtä vapaa kalakorttia kohden.

 1. Alle 18-vuotiaat saavat kalastaa ilmaiseksi.
 2. Saaliskiintiö per kalastaja ja päivä on rajoitettu: 1 lohi ja taimen, sekä 3 harjusta per kalasataja.
 3. Alamitat ovat: Harjus 35 cm, Lohi 50 cm jaTaimen 30-45 cm.
 4. Kalastaminen luonnollisen syötin kanssa (esim. mato, kärpäsentoukka, katkara-pu) on virtavassa vedessä kielletty jääsesongin jälkeen.
 5. Yleiset kieltoajat:
  Taimenen kalastus on kielletty 1. syyskuun ja 14. lokakuun välillä. Monissa kylissä täyskielto 15. syyskuun ja 14. lokakuun välillä sekä taimenkielto 1. tammikuun ja 30. huhtikuun välillä. Harjus on rauhoitettu 15. huhtikuun ja 31. toukokuun välillä. Lohenkalastuskielto alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. joulukuuta.
 6. Kalastamineen nuotta-laitureilta sekä lippoamis-paikoilta ei ole sallittu.
 7. Lohenkalastuksessa virtaavassa vedessä koukun koko saa olla enintään 12 mm yhdellä koukulla ja 7,5 mm usealla koukulla.
 8. Lyijypainoa ei ole lupa käyttää.
 9. Mäskin käyttö on kielletty kalatautien leviämisvaaran vuoksi.
 10. Koronapandemian takia voi olla poikkeavuuksia.