Sök

Stipendier

Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, delar årligen ut ett idrotts-, integrations- och ett kulturstipendium. Vilka vill du se som årets stipendiater?

Stadgar för respektive stipendium finns längst ned på sidan.

Skicka ditt förslag senast den 30 april till:
Kalix kommun, Fritids- och kulturförvaltningen, Nygatan 4, 952 81 Kalix.
Det går också bra att e-posta: foknamnden@kalix.se

Fritids- och kulturnämnden beslutar om mottagare vid sitt sammanträde närmast efter 30 april.

2021 års stipendiater:
Idrottsstipendiat - Tanja Illarionova
Kulturstipendiat - Micke Gustavsson
Integrationsstipendiat - Kristina Nyström

2020 års stipendiater:
Idrottsstipendiat - Johan Häggström
Kulturstipendiat - Marie Karlsson
Integrationsstipendiat - Lisbet Karbin

2019 års stipendiater:
Idrottsstipendiat - Unni Ragnarsson
Kulturstipendiat - Teater Bröt
Integrationsstipendiat - Röda korsets språkcafé och Lotta Larsson Nyström

2018 års stipendiater:
Idrottsstipendiat - Mats Olsson, ledare Kalix Friidrott
Kulturstipendiater - No Hablas
Integrationsstipendiat - ASSI IF

2017 års stipendiater:
Idrottsstipendiat - Johanna Nilsson
Kulturstipendiater - Börje Eriksson och Siknäsfortets Museiförening
Integrationsstipendiat - föreningen Kalix För Alla

Stadgar

Stadgar idrottsstipendium

Stadgar kulturstipendium

Stadgar integrationsstipendium