Skip to content
Sök

Naturreservat

I Norrbotten finns 386 naturreservat varav 27 finns i Kalix kommun. Varje naturreservat har en egen sida med en beskrivning och karta av området som går att ladda ner i pdf.

Ofta gäller samma regler som i Allemansrätten men avvikelser förekommer. Mer information om naturreservat i Norrbotten hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Naturreservat i Kalix

 1. Bergnäsudden
 2. Bergträsket
 3. Björn
 4. Eriksören – Svartholmen. Länets äldsta naturreservat.
 5. Fattenborg
 6. Granholmen
 7. Grundträskån
 8. Holsterörarna
 9. Kalix yttre skärgård
 10. Käll- och Mjöträsken
 11. Likskär - omfattar 25 öar och många mindre skär.
 12. Malungsberget
 13. Malören
 14. Marabacken-Notvikrå
 15. Massan
 16. Mellanlandet
 17. Moån
 18. Näverön
 19. Orrskärsrevet
 20. Revelberget
 21. Räktjärvsberget
 22. Skags-Furuholmen
 23. Stråkanäsberget
 24. Svarthällberget
 25. Säivisnäs
 26. Trutskär
 27. Tällberget