Skip to content
Sök

Lekparker

Barn behöver lek och rörelse för att utvecklas och må bra. För detta krävs en god och fantasifull miljö.

Utgångspunkten för allt arbete med och för barn är FN:s barnkonvention från 1989. Där står det i artikel 31 om vila och fritid:

"Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet" ... "uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreation och fritidsverksamhet".

Runt om i kommunen finns lekplatser både på allmän platsmark och skolor.
En del av lekplatserna sköts av kommunen, andra har avtal med föreningar om skötsel.

Lekplatserna besiktas varje år för att kontrollera eventuella brister och att säkerhetskraven uppfylls

 

Översiktskarta över lekparker i kommunen. Klicka på symbolerna för mer info.

Öppna kartan i full storlek här