Skip to content
Sök

Cykling och friluftskartor

Foto: Marcel Köppe.
Foto: Marcel Köppe.

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över en tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas.

Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling utan tillstånd från kommunen, till exempel en skylt som hindrar dig från att cykla på en enskild väg. När du cyklar i närheten av ett hus är det dock viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla

Det är inte tillåtet att cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda.

Anpassa cyklingen efter naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper som lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker, för att nämna några exempel
  • anpassa körsätt efter underlag
  • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.

Det finns inget allmänt förbud mot att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men eftersom de är anlagda för dem som går eller springer måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Elcykel

Elcykel och andra mindre motorfordon omfattas inte av allemansrätten. Det betyder att du i nuläget inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

Friluftskartor

Motionsspår för promenad och löpning. Här hittar du friluftskartor med inspiration för cykling, löpning, vandring.