Skip to content
Sök

Skoterleder

Foto: TNT
Foto: TNT

I Kalix kommun finns cirka 70 mil skoterled genom ett fantastiskt landskap, allt från vacker skärgård till skog, älvar och levande landsbygd.

Lederna används också av motionärer för skidåkning och promenader. Det är våra skoterföreningar i Kalix, Töre, Nyborg och Övre bygden som med ideella krafter ser till att lederna är i bra skick under säsongen.

Körning med skoter i snötäckt terräng är i grunden tillåten, men det finns vissa begränsningar. Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att den kan ske utan risk för skada på skog eller mark. Generellt förbud för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte råder någon skaderisk. Det är alltså inte okey att köra utanför led tvärs över ett hygge eller en åker!

Följ skoterlederna, där kör du säkrast. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder, så ta alltid hänsyn till skidåkare och andra som du träffar på.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, förutom när du ska korsa vägen, eller köra kortaste möjliga sträcka där terrängen är oframkomlig. I de fall du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 kilometer i timmen (Nationella Snöskoterrådet).