Sök

Kultur

I Kalix finns det ett rikt kulturutbud. Detta tack vare olika föreningar, organisationer och andra aktörer. Kalix kommuns fritids- och kulturförvaltning är en av dessa aktörer.

Genom vår egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer ska vi ge alla kommuninvånare ett kvalitativt och brett utbud av kultur i hela kommunen för att väcka nyfikenhet, utmana till nya upplevelser och stimulera till eget skapande.

Våra verktyg är bland annat:

  • Olika former av kulturbidrag och stipendier för att stötta andra aktörer.
  • Biblioteken som kostnadsfritt tillhandahåller medier i olika former och professionell hjälp med att hitta rätt. De är arenor för olika arrangemang och möten.

Ett rikt och offensivt kulturliv bidrar till individens och samhällets utveckling och är en förutsättning för tillväxt i vår kommun.