Skip to content
Sök

Vassholmen – kulturö med café och museum

Vassholmen är en ö i Kalix älv, och ett gammalt skiljeställe för timmer från flottningsepoken. Idag är ön ett populärt besöksmål med många aktiviteter och kulturevenemang sommartid. Du tar dig till ön via en tillgänglighetsanpassad bro.

Skiljestället anlades vid slutet av 1800-talet och hanteringen av timmer fortgick fram till 1979. Den enda i Norrbotten som har byggnader och kajer kvar i gott skick. Detta ger området ett högt kulturhistoriskt värde. Vassholmen ingår även i ett av länets riksintressen för naturvården, vilket ger ett visst skydd enligt miljöbalken. En naturvårdsplan har upprättats.

Flottningsmuseum

Välbevarade byggnader och anläggningar från denna epok är kontoret, Kalix gamla Tingshus som användes som mäss, arbetslokaler från 1930-talet, manskapsbarack, båthus, magasin, snickarverkstad, jordkällare, bastu, härbre och kaj.
Flottningsmuseum i arbetarmässen (före detta tingshuset i Kalix) berättar om flottning och timmersortering i Kalix älv fram till 1977 då verksamheten upphörde. Här finns idag även öns fik – Café Flottaren.

Kom och njut av en historisk miljö!

Öppettider: Café Flottaren och flottningmuseum på Vassholmen

Öppet 10.00-15.00 alla dagar under sommarsäsongen. Matservering alla dagar utom söndagar då det är våffelcafé.

Kommande evenemang på Vassholmen