Vassholmen

Vassholmen är en ö i Kalix älv, och ett gammalt skiljeställe för timmer från flottningsepoken. Idag är ön ett populärt besöksmål med många aktiviteter och kulturevenemang sommartid.

Det anlades vid slutet av 1800-talet och hanteringen av timmer fortgick fram till 1979. Den enda i Norrbotten som har byggnader och kajer kvar i gott skick. Detta ger området ett högt kulturhistoriskt värde. Vassholmen ingår även i ett av länets riksintressen för naturvården, vilket ger ett visst skydd enligt miljöbalken. En naturvårdsplan har upprättats.

Flottningsmuseum

Välbevarade byggnader och anläggningar från denna epok är kontoret, Kalix gamla Tingshus som användes som mäss, arbetslokaler från 1930-talet, manskapsbarack, båthus, magasin, snickarverkstad, jordkällare, bastu, härbre och kaj.
Flottningsmuseum i arbetarmässen (före detta tingshuset i Kalix) berättar om flottning och timmersortering i Kalix älv fram till 1977 då verksamheten upphörde. Här finns idag även ett café.

Renoverad och tillgänglig

Sommaren 2010 påbörjades renovering av byggnaderna samt rivning av den ena manskapsbaracken. 2011 fortsatte arbetet, då även med förbättringsåtgärder av grönytor och gångvägar samt tillgänglighetsförbättringar.
Sedan sommaren 2014 är Vassholmen mer tillgänglig eftersom en pontonbro färdigställts som förbinder Vassholmen med fastlandet. 

Kom och njut av en historisk miljö!

        
  • Skapad: 2013-05-16
  • Senast ändrad: 2016-06-27
  • Sidansvarig: Webmaster