Skip to content
Sök

Sevärdheter

Kalix kyrka är Sveriges nordligaste medeltidskyrka, och sannolikt den äldsta kyrkan i Norrbotten.
Kalix kyrka är Sveriges nordligaste medeltidskyrka, och sannolikt den äldsta kyrkan i Norrbotten.

Här nedan följer ett axplock av sevärdheter i Kalix kommun.

Björkfors Herrgård – Uppfördes 1832 i Gustaviansk stil av den kände industri- och affärsmannen samt skeppsredaren Johan Bergman Olsson från Näsbyn.

Björkfors kyrka – Ursprungligen byggd på 1880-talet på Nordanskär av J.A Bergman. Nordanskär var på den tiden kanske världens nordligaste kurort som besöktes av bland andra Selma Lagerlöf.

Björknäs gravröse – Bronsåldersröse och två stensättningar. Kalixbygdens största gravröse.

Degerberget i Pålänge – Högst toppen är 106 meter över havet. En större grotta kallad ”Landkyrkan” finns här.

Espinärahögen, Hällfors – Gravhög och stensättning från vikingatiden.

Eriköstugan, Karlsborg - Längst ut på Erikören har Vånaborgs Folketshusförening en stuga. Byggnaden är från sekelskiftet och fungerade från början som lögarstuga vid pappersbruket, senare kom den att stå som föreningsstuga på idrottsplatsen i Karlsborg innan den slutligen flyttades till Erikören. Stugan upprustades och renoverades under 2014.

Fattenborg - 1,5 mil nordväst om Töre finns det unika fornlämningsområdet Fattenborg. I området finns gravar och boplatsvallar som är 3 500 - 4 000 år gamla. Här finns även lämningar efter samiska härdar. I informationsbyggnaden finns en utställningsdel med bildspel. Området är handikappanpassat med spångar. Fornlämningsområdet är ett kommunalt naturreservat.
Mer information och öppettider hittar du genom att klicka på rubriken.

Filipsborgs Herrgård – Namnet Philipsborg tillkom 1837 när läkaren Philip Kleinschmidt köpte gården som byggts i början på 1800-talet. Det vi ser idag är ägaren Jan-Erik Larssons förtjänstfulla renovering av träpatronen Per Adolf Svanbergs skapelse under andra hälften av 1800-talet. 
Telefon: 0923-157 70. Klicka på rubriken om du vill läsa mer på Filipsborgs hemsida (extern länk).

Gullihatten – Berg i Båtskärsnäs med spångad led till grillkåta, stuga och utsiktstorn. Toppen är 65 meter över havet.

Granåboplatsen – Boplatsområde från sen bronsålder (800 – 400 f.Kr). En av de största kända av sitt slag i länet.

Kalix Kopparbruk – från 1660-talet och framåt. Idag kan man se rester av den gamla hyttan, gruvhål, slagg och en stor kolbotten efter en av Sveriges största kolmila.

Kalix kyrka – Sveriges Nordligaste medeltidskyrka från första hälften av 1400-talet. För mer info och öppettider klickar du på rubriken (extern länk).

Kamlungeforsen - Camping, traditionellt not- och håvfiske efter sik, eldstäder, vindskydd och raststuga.

Malörens kapell – på Malören, längst ut i Kalix och Bottenvikens skärgård ligger "skärgårdens lilla domkyrka". Kapellet invigdes 1770 och byggdes av fiskelagen på Malören. Restaurerades och återinvigdes 1958. Den enda skärgårdskyrka med domkyrkans spira på taket. Läs mer på sidan "Kalix skärgård".

Minnesplatsen i Månsbyn – 1809 års kapitulation med Ryssland skrevs delvis under här i Månsbyn. Minnestavlan kom till vid 200-årsminnet år 2009, och här finns också en visuell utställning om ett gammalt fort från första världskriget. Läs mer om minnesplatsen på Månsbyns byasida här på kalix.se.

Nässkatans fiskeläge - en av svenska Bottenvikskustens bäst bevarade små fiskehamnar från 1700-talet.

Ryssgraven - Mitt i Kalix centrum ligger denna massgrav med svenska och ryska soldater från 1808 och 1809 års krig.

Sangishögen – Gravhög och stensättning från vikingatiden.

Siknäsfortet –Fyrtio meter djupt i Hömyrberg på Siknäshalvön finner du ett topphemligt underjordiskt fort, som byggdes till försvar av Töre hamn, Sveriges nordligaste djuphamn, samt för fördröjning av en fientlig framryckning mot Boden på Riksväg 13 (E 4) Klicka på rubriken om du vill läsa mer på Siknäsfortets hemsida (extern länk).

Storöhamn – gammal fiskeby varifrån flertalet trålare utgår under löjfiskeperioden - när den unika Kalix löjrommen produceras.

Törefors – Bruksmiljö från 1800-talet.

Vassholmen - Kom och njut av den historiska miljön. Flottningsmuseum i arbetarmässen - före detta tingshuset i Kalix - berättar om flottning och timmersortering i Kalix älv fram till 1977 då verksamheten upphörde. Telefon: 0923-651 18. Klicka på rubriken för mer information.