Skip to content
Sök

Stigar, vandringsleder och motionsspår

I Kalix kommun finns många alternativ för dig som vill vandra eller motionera i naturen. Här hittar du tips på stigar, vandringsleder och motionsspår med olika längd runtom i hela kommunen.

Stigar

Våra promenadstråk och stigar passar dig som är ute efter en uppfriskande promenad eller en kortare utflykt, ensam eller i sällskap med andra.

Vandringsleder

Vandringsleder är längre än stigar och har som regel mer varierad terräng. De passar dig som vill ha en lite större utmaning.

Motionsspår

Det finns många härliga motionsspår i Kalix kommun. Motionsspåren passar för att springa, jogga eller gå både för träning och rekreation.

Tillgänglighetsbana

Vid Kalix skidstadion finns en asfalterad tillgänglighetsbana. Denna fungerar under barmarkssäsong som en träningsanläggning för exempelvis rullskidåkning. Men också som ett motionsspår och promenadstråk för allmänheten, inte minst för dig med en fysisk funktionsnedsättning som tack vare banan har möjlighet att ta dig ut i naturen runt Djuptjärn. Tillgänglighetsbanan är 2,5 kilometer lång, och fungerar vintertid som skidspår - 2,5 kilometersspåret vid Kalix skidstadion.Tillgänglighetsbanan vid Djuptjärns skidstadion.

Stigar, vandringsleder och motionsspår i Kalix kommun

  • 1995 upprättade Irland den första Hälsans stig. Tanken med slingan är att inspirera till motion för folkhälsans skull.

  • Sveriges friluftskommun 2023 bjuder in till barn och deras familjer till Mysigastigar – korta vandringsstigar fram till fina utfly ...

  • Just nu pågår ett projekt för att etablera en kultur- och naturstig i Nyborg. Den kommer att bli 2,5 kilometer lång och gå längs s ...

  • Strandpromenaden i Kalix utgör ett attraktivt gång- och cykelstråk längs med Kalix älv, året om. Den sträcker sig mellan Vassholme ...

  • Motionsspår för promenad och löpning. Här hittar du friluftskartor med inspiration för cykling, löpning, vandring.

  • Det finns ett antal vandringsleder i Kalix kommun. Här presenterar vi ett urval av dem.