Sök

Konst

Kommunen förvaltar idag över ett stort antal konstverk. Större delen av inköpen görs av ett inköpsråd i samband med utställningar som arrangeras av Kalix Konstförening. Tavlor, textiler och skulpturer placeras sedan ut på förvaltningarna.

Den inköpta konsten registreras och dokumenteras av konstansvarig. Målet med den inköpta konsten är att den så långt som möjligt ska nå ut till allmänheten. Därför bör den inköpta konsten också visas i en årlig utställning. Konsten bör vara av god konstnärlig kvalitet och av varierande material och tekniker.

Kontaktperson

Bild av Margit Pettersson

Margit Pettersson

Enhetschef - Kultur

Margit är bland annat ansvarig för kommunens biblioteks- och konstverksamhet.  

Telefon: 0923-651 57