Skip to content
Sök

Friluftsplan för Kalix kommun

Kalix kommun har antagit en friluftsplan som ska klargöra kommunens friluftspolitiska ambitioner.

Planen ska dokumentera befintliga anläggningar och friluftsområden som är viktiga för det rörliga friluftslivet samt öka alla kommunmedborgares och besökares tillgänglighet till friluftsliv.

Friluftsplanen ska komplettera kommunens övriga planer. Planen kommer att användas som underlag till den fysiska planeringen och i arbetet med friluftsfrågor.

Du kan läsa Friluftsplanen här.