Sök

Hyror och avgifter, kommunens anläggningar

Här finns alla aktuella hyror och avgifter för våra idrottsanläggningar och lokaler.

Prislista för 2022 finns i dokumentet Fritids- och kulturnämndens hyror och avgifter.

För mer information och bokning kontakta vår föreningsstrateg:

Bild av Mikael Lindberg

Mikael Lindberg

Föreningsstrateg

Mikael har hand om bidragsärenden för föreningar, lotterier, föreningsregister, lokalbokning med mer. Telefontid: 09.00-12.00.  

Telefon: 0923-651 18