Skip to content
Sök

Hyror och avgifter, kommunens anläggningar

BIld från discolokalen på Kalix Folkets Hus.
BIld från discolokalen på Kalix Folkets Hus.

På den här sidan hittar du aktuella hyror och avgifter från fritids- och kulturnämnden.

Gäller från och med 2024-01-01. Senast reviderade 2024-02-15 §7.

Bokning

Sporthallar, Part Arena, Fomab Arena, övriga

Telefon: 0923-651 18
E-post: forening@kalix.se

Simhall, relax och konferensrum

Telefon: 0923-651 28
E-post: sportcity@kalix.se

Rudträskbacken

Telefon: 0923-651 35

Kalix Folkets Hus och Vassholmen

Telefon: 0923-656 08
E-post: lars.lundback@kalix.se

Hyror och avgifter

Generella bestämmelser

För sent avbokad tid för träning och enstaka bokningar:
Hela avgiften debiteras om avbokning ej skett senast 2 dagar innan.

För sent avbokad tid för matcher och arrangemang:
Hela avgiften debiteras om avbokning ej skett senast 1 vecka innan.

Ej återlämnad nyckel:
500 kronor.

Ej grovstädat efter arrangenmang debiteras föreningen:
500 kronor.

Brandlarm/inbrottslarm om hyresgästen varit orsakande:
Full kostnadstäckning.

 • Ungdom avser 0–19 år där inte annat anges.
 • Det lag som, oavsett ålder, deltar i en seniorserie betalar match- och träningsavgift i enlighet med de avgifter som gäller för seniorer.
 • För träningsgrupper eller lag som ej deltar i seriespel, gäller junior-/ungdomstaxa om en majoritet av deltagarna är yngre än 20 år.

Föreningar  juniorer och yngre:
75 kronor per timme.
Större ungdomsarrangemang:
170 kronor per timme.
Föreningar  seniorer:
135 kronor per timme – 1 300 kronor per match.
Folkhögskolan:
240 kronor per timme.
Företag:
550 kronor per timme.
Privat  ungdom – idrottsverksamhet:
170 kronor per timme.
Privat  vuxna:
330 kronor per timme.
Förbund, länslag, kurser  juniorer och yngre:
330 kronor per timme.
Förbund, länslag, kurser  seniorer:
550 kronor per timme.

Föreningar  juniorer och yngre:
53 kronor per timme.
Föreningar  seniorer:
95 kronor per timme.
Folkhögskolan:
130 kronor per timme.
Företag:
330 kronor per timme.
Privat  ungdom – idrottsverksamhet:
63 kronor per timme.
Privat  ungdom – annan verksamhet minimum tre timmar:
105 kronor per timme.
Privat  vuxna:
170 kronor per timme.

Föreningar/förskolor som hyr regelbundet betalar 5 000 kronor per kalenderår.

Taxa för övriga hyresgäster

Föreningar  juniorer och yngre:
53 kronor per timme.
Föreningar  seniorer:
95 kronor per timme.
Folkhögskolan:
130 kronor per timme.
Företag:
330 kronor per timme.
Privat  ungdom – idrottsverksamhet:
63 kronor per timme.
Privat  ungdom – annan verksamhet (minimum tre timmar):
105 kronor per timme.
Privat  vuxna:
170 kronor per timme.

Föreningar  juniorer och yngre:
75 kronor per timme.
Föreningar  seniorer, Division 1 och högre:
135 kronor per time, 3 300 kronor per match.
Föreningar  seniorer, Division 2 och lägre:
135 kronor per timme, 2 730 kronor per match.
Träningsmatcher  seniorer, VIP:
1 760 kronor per match.
Turneringar, cuper  seniorer:
445 kronor per timme.
Större ungdomsarrangemang:
170 kronor per timme.
Föreningar/organisationer från annan kommun  juniorer och yngre:
360 kronor per timme, 1 650 kronor per match.
Föreningar/organisationer från annan kommun  seniorer: 
600 kronor per timme, 4 300 kronor per match.
Folkhögskolan:
240 kronor per timme.
Kommersiella arrangemang – företag
Bokas efter samråd med fritids- och kulturförvaltningen:
1 180 kronor per timme.

Övriga avgifter

Bortmontering sarg: 40 000 kronor per gång.
Tidigare start av ishallen: 35 000 kronor per vecka.
Serveringsytan under läktaren, föreningar i samband med match:
370 kronor per match.

Skyttehallen

Föreningar – juniorer och yngre: 
53 kronor per timme.
Föreningar  seniorer:
95 kronor per timme.
Privat:
170 kronor per timme.

Föreningar – juniorer och yngre:
75 kronor per timme.
Större ungdomsarrangemang:
170 kronor per timme.
Föreningar – seniorer:
135 kronor per timme, 3 300 kronor per match.
Träningsmatch – seniorer:
1 760 kronor per match.
Turneringar, cuper – seniorer:
445 kronor per timme.
Föreningar/organisationer från annan kommun – juniorer och yngre:
360 kronor per timme, 1 650 kronor per match.
Föreningar/organisationer från annan kommun – seniorer:
1 900 kronor per timme, 7 500 kronor per match.
Länslag – seniorer:
600 kronor per timme, 4 300 kronor per match.
Folkhögskolan:
240 kronor per timme.
Förbund, kurser, företag:
550 kronor per timme.

Ungdom:
Dagkort – 40 kronor.
Säsongskort – 350 kronor.
Vuxen:
Dagkort – 75 kronor.
Säsongskort – 500 kronor.
Barn under 7 år åker gratis, i målsmans sällskap.

Övriga avgifter

Företag, grupper från andra kommuner, hyra hela backen:
2 000 kronor per timme för barn och vuxna.
Hyra pistmaskin (med personal):
1 000 kronor per timme.
Föreningar – juniorer och yngre:
75 kronor per timme.
Föreningar – seniorer:
135 kronor per timme.

Servicebyggnad

Förening:
Halvdag – 500 kronor.
Heldag – 900 kronor.
Övriga hyresgäster:
Halvdag – 1 200 kronor.
Heldag – 2 100 kronor.

Spåravgift enskilda:
0 kronor.
Föreningar – träning:
4 400 kronor per säsong.
Föreningar – tävling:
170 kronor per timme.
Uppkörning av spår under övrig tid* samt av spår som inte ingår i de dagliga spåren**:
100 kronor per kilometer.
* Tävlingsspåret körs upp vid träningsdagar som bokats med fritids- och kulturförvaltningen minst 1 vecka i förväg.
**De dagliga spåren är elljusspår, milspår och älvspår. 

TobaksFRI duo

Kan fås mot uppvisande av medlemskort:

 • Ett kostnadsfritt 10 gångers gym/badkort (13 år och äldre) eller ett 10 gångers badkort. Erbjudandet gäller en gång per elev.
 • En kostnadsfri månad extra vid köp av säsongskort bad.
 • En kostnadsfri månad extra vid köp av årskort gym, endast för dig som är 13 år och äldre.

Simhallen – simskola vuxna, bad

Ungdom 7-19 år samt studerande med studentkort:
1 gång – 25 kronor i engångsavgift.
10 gånger – 200 kronor i engångsavgift.
6 månader – 355 kronor i engångsavgift (373 kronor med autogiro).
Säsongskort – 550 kronor i engångsavgift (578 kronor med autogiro).

Pensionärer:
1 gång – 42 kronor  i engångsavgift.
10 gånger – 330 kronor  i engångsavgift.
6 månader – 915 kronor i engångsavgift (961 med autogiro).
Årskort – 1 470 kronor i engångsavgift (1 544 med autogiro).

Vuxna:
1 gång – 58 kronor i engångsavgift.
10 gånger – 415 kronor i engångsavgift.
6 månader – 1 215 kronor i engångsavgift (1 276 med autogiro).
Årskort – 2 100 kronor i engångsavgift (2 205 kronor med autogiro).

 • Barn under 7 år badar gratis i betalande målsmans sällskap.
 • Samtliga kort är tidsbestämda och gäller högst 1 år med möjlighet till frysning max 1 mån, vid ett tillfälle. Korten gäller inte på Strandängsbadet.
 • Kostnaden för träningskort med betalning via autogiro, delas normalt på 6- eller 12 månader beroende vilket träningskort som tecknas.

Vuxenutbildning och SFI, elever:
Studentpris.
Folkhögskolan:
Studentpris.

Gym

Ungdom 7-19 år samt studerande med studentkort:
1 gång – 37 kronor i engångsavgift.
10 gånger – 340 kronor i engångsavgift.
1 månad – 240 kronor i engångsavgift.
6 månader – 945 kronor i engångsavgift (992 med autogiro).
Årskort – 1 440 kronor i engångsavgift (1 512 med autogiro).

Pensionärer:
1 gång – 53 kronor  i engångsavgift.
10 gånger – 490 kronor  i engångsavgift.
1 månad – 340 kronor i engångsavgift.
6 månader – 1 365 kronor i engångsavgift (1 435 kronor med autogiro).
Årskort – 2 100 kronor i engångsavgift (2 205 kronor med autogiro).

Vuxna:
1 gång – 95 kronor i engångsavgift.
10 gånger – 840 kronor i engångsavgift.
1 månad – 525 kronor i engångsavgift.
6 månader – 2 415 kronor i engångsavgift (2 535 med autogiro).
Årskort – 3 675 kronor i engångsavgift (3 860 kronor med autogiro).

 • Barn under 7 år badar gratis i betalande målsmans sällskap.
 • Samtliga kort är tidsbestämda och gäller högst 1 år med möjlighet till frysning max 1 mån, vid ett tillfälle. Korten gäller inte på Strandängsbadet.
 • Kostnaden för träningskort med betalning via autogiro, delas normalt på 6- eller 12 månader beroende vilket träningskort som tecknas.

Vuxenutbildning och SFI, elever:
Studentpris.
Folkhögskolan:
Studentpris.

Gym, inklusive bad

Ungdom, 13–19 år och studerande med studentkort:
1 gång – 46 kronor i engångsavgift.
10 gånger – 407 kronor i engångsavgift.
1 månad – 288 kronor i engångsavgift.
6 månader – 1 135 kronor i engångsavgift (1 192 med autogiro).
Årskort – 1 763 kronor i engångsavgift (1 851 med autogiro). 

Pensionärer:
1 gång – 65 kronor  i engångsavgift.
10 gånger – 587 kronor i engångsavgift.
1 månad – 407 kronor i engångsavgift.
6 månader – 1 640 kronor i engångsavgift (1 722 kronor med autogiro).
Årskort – 2 571 kronor i engångsavgift (2 700 kronor med autogiro).

Vuxna:
1 gång – 118 kronor i engångsavgift.
10 gånger – 1 006 kronor i engångsavgift.
1 månad – 629 kronor i engångsavgift.
6 månader – 2 901 kronor i engångsavgift (eller 3 045 kronor med autogiro).
Årskort – 4 500 kronor i engångsavgift (eller 4 742 kronor med autogiro).

Vuxenutbildning och SFI, elever:
Studentpris.
Folkhögskolan:
Studentpris.

Gruppträning – Aquabike, vattengympa med olika redskap

Ungdom 15-19 år samt studerande med studentkort:
1 gång – 25 kronor.
10 gånger – 200 kronor.

Vuxna:
1 gång – 58 kronor.
10 gånger – 490 kronor.

Relax (inklusive bad) från 18 år

1 gång:
80 kronor per person. Drop-in måndag–tisdag klockan 17.00–22.00. 
Under förutsättning att inte relaxen är bokad.
Slutet sällskap under ordinarie öppettider:
Första timmen – 700 kronor.
Därefter per påbörjad timmer – 300 kronor.
Slutet sällskap efter stängning:
Första tre timmarna – 3 000 kronor.
Därefter per påbörjad timme – 500 kronor.
Föreningar under ordinarie öppettider:
Max två timmar – 600 kronor.
Föreningar efter stängning:
Max två timmar – 1 600 kronor.

Simhallen – hyra

Lilla bassängen:
250 kronor per timme.
Stora + lilla bassängen:
1 500 kronor per timme.
Del av stora bassängen, Funktionsrätt, PRO med egna ledare:
110 kronor per timme.
Del av stora bassängen, Övrig gympa/motionärsgrupp:
250 kronor per timme.
Föreningar, träning:
37,50 kronor per bana och timme.
Föreningar, tävling:
170 kronor per timme.
Föreningar annan kommun, träning, stora bassängen:
350 kronor per timme.

SportCity Konferensrum

Förening:
75 kronor per timme.
Förbund:
170 kronor per timme.
Privat:
190 kronor per timme.
Företag:
280 kronor per timme.

Barn/ungdom 7-19 år:
Dagkort – 25 kronor.
Säsongskort: – 350 kronor.

Vuxna:
Dagkort – 55 kronor.
Säsongskort – 550 kronor.

Pensionärer
Dagkort – 40 kronor.
Säsongskort – 450 kronor.

Föreningar, juniorer och yngre:
75 kronor per timme.
Föreningar, seniorer:
135 kronor per timme.
Folkhögskolan:
240 kronor per timme.

Halvplan

Föreningar, juniorer och yngre:
40 kronor per timme.
40 kronor per match.
Föreningar, seniorer:
70 kronor per timme.

Helplan

Föreningar, juniorer och yngre:
75 kronor per timme.
75 kronor per match.
Föreningar, seniorer:
135 kronor per timme.
3 300 kronor per match.

Kalix Kommun har möjlighet att nyttja upp till 10 timmar i veckan för uthyrning av Nyborgsvallen.
Bokas genom fritids och kulturförvaltningen.

Halvplan

Föreningar, juniorer och yngre:
40 kronor per timme.
40 kronor per match.
Föreningar, seniorer:
70 kronor per timme.

Helplan

Föreningar, juniorer och yngre:
75 kronor per timme.
75 kronor per match.
Föreningar, seniorer:
135 kronor per timme.
3 300 kronor per match.

Konferenslokaler (antal platser)

I priserna ingår projektor, duk, whiteboard, anteckningspapper, pennor, isvatten och godis.

Malören (291)
Halvdag: 4 400 kronor.
Heldag: 7 850 kronor.

Bergön (750/150)
Halvdag: 3 300 kronor.
Heldag: 6 450 kronor.

Rånön (250/60)
Halvdag: 1 250 kronor.
Heldag: 2 200 kronor.

Bergön och Rånön (1000/300)
Halvdag: 4 450 kronor.
Heldag: 8 500 kronor.

Likskär (26)
Halvdag: 1 100 kronor.
Heldag: 1 750 kronor.

Renskär (30)
Halvdag: 1 100 kronor.
Heldag: 1 750 kronor.

Båtön (30)
Halvdag: 1 200 kronor.
Heldag: 1 900 kronor.

Kusen (8)
Halvdag: 380 kronor.
Heldag: 700 kronor.

Trutskär (8)
Halvdag: 380 kronor.
Heldag: 700 kronor.

Örarna/Skarven (12)
Halvdag: 700 kronor.
Heldag: 1 100 kronor.

Halsön/Kallskär (12)
Halvdag: 700 kronor.
Heldag: 1 100 kronor.

Discolokalen (300/60)
Halvdag: 1 200 kronor.
Heldag: 2 400 kronor.

Relaxen
150 kronor per person. Minimum 800 kronor.

Större bokningar, företag
Begär offert. 

Arrangemang (antal platser)

Malören (291)
Kalix Riksteaterförening: 80 procent av ordinarie pris per tillfälle.
Kulturskolan skolföreställning: 3 000 kronor per tillfälle.
Kulturskolan repetitionsdag: 2 000 kronor per tillfälle.
 
Bergön (750/150)
Förening 4 timmar: 1 000 kronor.
Föreningsdans: 1 500 kronor per tillfälle. 

Rånön (250/60)
Förening 4 timmar: 750 kronor. 
 
Discolokalen (300/60):
Barnkalas 2 timmar: 500 kronor. 
 
Alla lokaler utom Bergön och Rånön
Studieförbund: 100 kronor per timme.

Djuptjärnshallen:
105 kronor per timme. Minimum tre timmar.

Sportcity – simhall:
Separat pris, kontakta SportCity.

Kalix Folkets Hus – Discolokalen:
500 kronor för 2 timmar.

Scenen

Privat – Ungdom:
170 kronor per timme.
Förening – Ungdom:
75 kronor per timme.
Privat – vuxna:
415 kronor per timme.
Förening – vuxna:
130 kronor per timme.
Företag – vuxna:
550 kronor per timme.

Logen

4 000 kronor per dag. Hyra för logen, inklusive möbler (max 130 pers).
På förfrågan finns serveringspersonal att tillgå.

Café flottaren

3 000 kronor per dag plus personalkostnad (ej öppet för catering).

Hela Vassholmen

10 000 kronor per dag, för att boka hela ön vid större evenemang.

Städavgift

2 000 kronor per dag. Städavgiften tillkommer om hyresgästens städning av toaletter och utomhusområden – efter besiktning – inte anses hålla en acceptabel nivå.

Registrering för lotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen. Högst 5 år.
Tillståndsavgift:
300 kronor.
Kontrollarvode:
3 procent av omslutning, max 6 000 kronor per lotteri.

Årshyror

Förråd:
190 kronor per kvadratmeter.
Kansli:
480 kronor per kvadratmeter.
Klubbrum/klubblokal:
250 kronor per kvadratmeter.
Omklädningsrum:
210 kronor per kvadratmeter.

Bildarkivet hittar du på www.kalixbilder.se

Utskrift på specialpapper i A4-format:
40 kronor per bild.
Utskrift på specialpapper i A5-format:
25 kronor per bild.
Digital högupplöst bild via e-post:
40 kronor per bild.
Bränning på CD-ROM (inklusive skiva):
20 kronor i grundavgift plus 40 kronor kronor per bild.

Publiceringsavgifter

För bilder som publiceras tillkommer en avgift. Samtliga priser rörande publicering avser engångsanvändning samt pris per bild om inte annat anges. Avgiften betalas varje gång en bild publiceras på nytt. Priset inkluderar 25 procent moms.

Publicering i böcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer och andra tryckta medier.

Maxupplaga 1 000
Mindre bild, halvsida: 300 kronor.
Helsida, dominerande: 425 kronor.
Uppslag, omslag: 625 kronor.

Maxupplaga 2 500
Mindre bild, halvsida: 425 kronor.
Helsida, dominerande: 550 kronor.
Uppslag, omslag: 750 kronor.

Maxupplaga 5 000
Mindre bild, halvsida: 550 kronor.
Helsida, dominerande: 675 kronor.
Uppslag, omslag: 875 kronor.

Publicering på internet, hemsidor och andra digitala medier

Första sida: 625 kronor per bild.
Underliggande sidor: 300 kronor per bild.

Föreningar, juniorer eller yngre:
75 kronor per timme.
Föreningar ungdomsarrangemang:
170 kronor per timme.
Föreningar, seniorer:
135 kronor per timme eller 3 300 per dag (inklusive caféets kök).
Föreningar/organisationer från annan kommun, juniorer och yngre:
360 kronor per timme eller 2 000 kronor per dag (inklusive caféets kök).
Föreningar annan kommun, seniorer:
900 kronor per timme eller 4 000 kronor per dag (inklusive caféets kök).
Förbund, kurser, företag:
550 kronor per timme.

Caféets kök

Förening:
75 kronor per timme.
Förbund:
170 kronor per timme.
Privat:
190 kronor per timme.
Företag:
280 kronor per timme.