Sök

Föreningsstöd

Föreningar/organisationer har möjlighet att årligen ansöka om föreningsstöd hos fritids- och kulturförvaltningen. Bidraget bygger på fjolårets verksamhet.

Fritids- och kulturnämnden har fastställt regler och riktlinjer för detta, dessa hittar du nedan, tillsammans med bilagor som din förening kan behöva lämna in i anknytning till ansökan.

Ansökningsblankett finns för nedladdning nedan.