Skip to content
Sök

Föreningsstöd

Föreningar/organisationer har möjlighet att årligen ansöka om föreningsstöd hos fritids- och kulturförvaltningen.

Bidraget bygger på fjolårets verksamhet. Fritids- och kulturnämnden har fastställt regler och riktlinjer för detta, dessa hittar du nedan, tillsammans med bilagor som din förening kan behöva lämna in i anknytning till ansökan.

Ansökningsblankett finns för nedladdning nedan.