Skip to content
Sök

Föreningsstöd

Föreningar/organisationer har möjlighet att årligen ansöka om föreningsstöd hos fritids- och kulturförvaltningen.

Bidraget bygger på fjolårets verksamhet. Fritids- och kulturnämnden har fastställt regler och riktlinjer för detta, dessa hittar du nedan, tillsammans med bilagor som din förening kan behöva lämna in i anknytning till ansökan.

Ansökningsblankett finns för nedladdning nedan.

Kontaktpersoner

Bild av Joakim Nilsson

Joakim Nilsson

Föreningsstrateg

Joakim har hand om bidragsärenden för föreningar, lotterier, föreningsregister, lokalbokning med mer. Telefontid: 09.00-12.00. Vikarierar för Mikael Lindberg som är tjänstledig till och med 9/12.  

Telefon: 0923-651 18