Skip to content
Sök

Fiskeregler och fiskekort

Foto: Marcel Köppe.
Foto: Marcel Köppe.

Fisket i Kalix älv tillhör samfälligheterna i byarna längs älven. De upplåter sportfiske genom att sälja fiskekort. För att öka kvalitén på fisket och ge förstklassiga fiskesträckor finns speciella fiskeregler samlade i fiskekortsbilagan. Mer upplysningar om gällande fiskeregler får du i byarna hos fiskekortsförsäljarna.

Fiskeinformation 

Nedströms Skataforsen i Gammelgården och på Kamlungeträsket är fiske från båt tillåtet. I Marieberg finns båt att hyra för fiske på Mariebergs vatten. Allt övrigt sportfiske sker från land.

Du får gärna använda vindskydd, eldstäder och raststugor efter älven men lämna bara fotspår efter dig. Lämna gärna in fångstrapport på alla fångster.

Fiskekort

Inom Kalix kommun hittar du några av Kalix älvs bästa fiskesträckor med möjlighet till fina fångster av lax, havsöring, strömlevande gädda och harr. För att erbjuda sportfiskare möjlighet till ett varierande kvalitetsfiske inom Kalix kommun säljs gemensamt dygnskort, gemensamt årskort och byavattenfiskekort.

Sportfiskekort, turistkort

Sportfiskekortet ger dig möjlighet att under ett dygn prova din fiskelycka längs hela Kalix älv inom Kalix kommun. Det är 50 kilometer av sportfiske. Sportfiskekortet säljs under juli och augusti. Övrig tid erbjuder byarna dygnskort.

Sportfiskekort – 1 dygn: 150 kronor.

Försäljningsställen:

  • fiskeportalen.nu
  • JaktCenter, Kalix 0923-136 32
  • Team Sportia Kalix, 0923-101 65

Gemensamt säsongskort, älvkortet

Gemensamt säsongskort för hela Kalix älv inom Kalix kommun köps i byarna och på ovanstående platser. Kan köpas av boende i Kalix kommun och de som har fritidshus inom aktuella byalag. Pris 1 500 kronor. Gäller till och med 30 april. Kortet gäller inte i västra Börjelsbyn – zon 1 – onsdagar i juni samt lördag den 17 juni. Dessa dagar är fisket förbehållet bybor och fiskerättsägare i Börjelsbyn.

Utöver gemensamt säsongskort och sportfiskekort har varje by egna fiskekort. Byavattenfiskekorten finns att köpa vid byarnas försäljningsställen och digitalt hos ifiske.se och Fiskeportalen.

Fiskekort i Övermorjärv, Rian och Börjelsbyn säljs endast i byn.

Trevligt fiske önskar Stråkanäs, Gammelgården, Innanbäcken, Månsbyn, Rian, Börjelsbyn, Bondersbyn, Marieberg, Kamlunge, Västanfors, Morjärv, Övermorjärv samfälligheter och Kalix Sportfiskeklubb.