Skip to content
Sök

Jakt och vilt

Här samlar vi information och länkar för dig som är intresserad av att bedriva jakt i Kalix kommun.

Naturvårdsverket är ansvarig jaktmyndighet i Sverige. Verket är också tillsynsmyndighet för jägarexamen, och hanterar registret över jägarexamen samt jaktkort. Jägarexamensprov arrangeras av fristående jägarorganisationer i Sverige, exempelvis Jägarnas Riksförbund och Svenska Jägareförbundet.

Det är länsstyrelsen som informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Skyddsjakt

Länsstyrelsen har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt och skador orsakade av viltarter som inte får jagas, till exempel säl och vissa fågelarter. 

Viltförvaltning

Det är även länsstyrelsen som inventerar och förvaltar rovdjursstammen i Norrbotten och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.