Skip to content
Sök

Fattenborg

Spången i Fattenborg. Foto: Åsa Morin.
Spången i Fattenborg. Foto: Åsa Morin.

Fattenborg är ett unikt fornlämningsområde. I området finns gravar och boplatsvallar som är 3 500 – 4 000 år gamla. Här finns lämningar efter samiska härdar.

Området är tillgängligt för besökare även när utställningsbyggnaden är stängd. Längs den handikappanpassade spången och i omgivningen, finns arkeologiska informationsskyltar och en grillkåta. I anslutning till informationsbyggnaden finns ett rengärde och en kåta. Fornlämningsområdet är naturreservat och en Naturstig med informationsskyltar finns också längs spången.

Vägbeskrivning

Fattenborg ligger cirka en och en halv mil nordväst om Töre och cirka en och en halv mil sydost från Morjärv, vid den vackra Töreälven. Från väg 356 mellan Morjärv och Niemisel svänger du av söderut på en mindre väg efter cirka 6 kilometer. På den vägen kör du cirka 5 kilometer till reservatet.

Varmt välkomna!

P.S. Mer information om Fattenborg finner du på sidan "Naturreservatet Fattenborg".