Fattenborg

Spången i Fattenborg. Foto: Åsa Morin.
Spången i Fattenborg. Foto: Åsa Morin.

Fattenborg är ett unikt fornlämningsområde som sedan 2005 även är ett kommunalt naturreservat, bildat till skydd för de unika fornlämningar som finns i området. I reservatet finns ett stort antal gravar och stensättningar, boplatsvallar och fångstsystem från den äldre bronsåldern, 3500 - 4000 år gamla. Här finns även lämningar efter samiska härdar.

Området är alltid tillgängligt för besökare, även när utställningsbyggnaden är stängd. Längs den handikappanpassade spången, samt i omgivningen, finns arkeologiska informationsskyltar. Spången leder till ett vindskydd med eldstad. Längs spången finns också en naturstig med informationsskyltar. I anslutning till informationsbyggnaden finns ett rengärde och en kåta. 

Sommaren 2017

Fattenborg har öppet 3-5 juli och 10-12 juli klockan 16.00 - 20.00
Guidning av arkeolog Minna Paananen sker löpande under öppettiderna. För guidning vid andra tillfällen eller grupper över 10 personer ring 070-726 83 50.   

Vägbeskrivning

Fattenborg ligger mellan Morjärv och Töre. Från väg 356 mellan Morjärv och Niemisel svänger du av söderut på en mindre väg efter cirka 6 kilometer. På den vägen kör du cirka 5 kilometer till reservatet.

        
  • Skapad: 2013-09-06
  • Senast ändrad: 2017-06-20
  • Sidansvarig: Webmaster