Skip to content
Sök

Fattenborg

Spången i Fattenborg. Foto: Åsa Morin.
Spången i Fattenborg. Foto: Åsa Morin.

Fattenborg är ett unikt fornlämningsområde. I området finns ett stort antal gravar/stensättningar, boplatsvallar och gångsystem från den äldre bronsåldern. Här finns lämningar efter samiska härdar.

Området är tillgängligt för besökare även när utställningsbyggnaden är stängd. Längs den handikappanpassade spången och i omgivningen, finns arkeologiska informationsskyltar och en grillkåta. I anslutning till informationsbyggnaden finns ett rengärde och en kåta. Fornlämningsområdet är naturreservat och en Naturstig med informationsskyltar finns också längs spången.

Varmt välkommen!

Utställningsbyggnaden i Fattenborg. Foto: Ann-Sofie Johansson.

Naturreservatet Fattenborg

År 2005 bildades det kommunala naturreservatet Fattenborg med syfte att skydda området och dess unika fornlämningar. 

Vid mätningar av boplatsvallar redovisas dateringar från 1 500–2 000 före Kristus. Från historisk tid då kustlandskapet övergått í skogslandskap finns ett stort antal samiska härdar.

Naturreservatet består till större delen av tallskog av hedtyp och moränöar omgivna av myrar. Den tidigare strandlinjen och havsvikar är väl synliga i området. Området är starkt påverkat av landhöjningen.

En naturstig med informationsskyltar finns längs den handikappanpassade spången. Även arkeologiska skyltar är uppsatta. Spången leder till ett vindskydd med eldstad vid tjärnen. En eldstad finns också i kåtan nära informationsbyggnaden. Vid den vackra Töreälven finns möjlighet till fiske av harr, gädda och abborre.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl frusen snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att göra upp eld annat än på anvisade platser. Det är inte heller tillåtet att skada de många fornlämningarna eller djur- och växtlivet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Du kan läsa mer om naturreservatet Fattenborg på Länsstyrelsens hemsida.

Hitta hit

Fattenborg ligger mellan Morjärv och Töre. Från väg 356 mellan Morjärv och Niemisel svänger du av söderut på en mindre väg efter cirka 6 kilometer. På den vägen kör du cirka 5 kilometer till reservatet.