Skip to content
Sök

Föreningsliv och bidrag

Foto: Anette Söderlund
Foto: Anette Söderlund

Föreningslivet har stor betydelse för Kalix kommun. Det bidrar till att göra livet i kommunen mer attraktivt samtidigt som det stärker folkhälsan och kommunens varumärke.

Våra föreningar berikar och fostrar barn och ungdomar med sin verksamhet. Dessutom hjälper de till med att bevara och förmedla vetskapen om det lokala kulturarvet.

  • Du som vill starta en förening, men är osäker på hur du ska gå tillväga hittar förhoppningsvis svaren på denna sida.

  • Här nedan hittar du blanketter för föreningsbidrag och träningstider i idrottsanläggningarna.

  • Här bokar du tider i idrottshallar och andra anläggningar, du kan även se scheman för respektive anläggning.

  • I Kalix kommuns föreningsregister hittar du snabbt information om de allra flesta föreningar som är aktiva i Kalix.

  • Föreningar/organisationer har möjlighet att årligen ansöka om föreningsstöd hos fritids- och kulturförvaltningen.

  • Fritids- och kulturnämnden riktlinjer för toppning/matchning av ungdomsidrotten i Kalix kommun.

  • Vänd dig till fritids- och kulturförvaltningen om du har frågor om lotterier, eller om din förening vill starta ett lotteri.

  • Bidraget för folkhälsobefrämjande aktiviteter kan sökas av pensionärsföreningar och föreningar inom paraplyorganisationen Funktion ...