Sök

Föreningsliv & bidrag

Foto Anette Söderlund
Foto Anette Söderlund

Föreningslivet har stor betydelse för Kalix kommun. Det bidrar till att göra livet i kommunen mer attraktivt samtidigt som det stärker folkhälsan och kommunens varumärke.

Våra föreningar berikar och fostrar barn och ungdomar med sin verksamhet. Dessutom hjälper de till med att bevara och förmedla vetskapen om det lokala kulturarvet.