Skip to content
Sök

Föreningsbidrag för folkhälsobefrämjande aktiviteter

Bidraget för folkhälsobefrämjande aktiviteter kan sökas av pensionärsföreningar och föreningar inom paraplyorganisationen Funktionsrätt. Bidraget syftar till att motverka ensamhet och utanförskap.

Bidraget utges till folkhälsobefrämjande aktiviteter för pensionärsföreningar och föreningar med säte i Kalix kommun knutna till paraplyorganisationen Funktionsrätt.

Bidraget baseras på antalet medlemmar, under förutsättning att verksamhet bedrivs. Att ha en aktiv fritid är viktigt för att hålla sig frisk och för att må bra. 

Aktiviteter behöver därför rikta sig mot hela målgruppen, inte bara till medlemmar i den egna föreningen

Logotypen "Gäller alla äldre i Kalix kommun" – framtagen av PRO i Kalix.Föreningen ska i sin ansökan kort beskriva tänkta insatser, samt efter avslutat verksamhetsår redovisa utfallet av satsningen.

Observera att aktiviteter som ordnas med dessa medel ska vara öppna för alla i målgruppen – inte bara medlemmar – vilket tydligt ska framgå i marknadsföringen av dessa aktiviteter. 

Använd gärna logotypen "Gäller alla äldre i Kalix kommun", som är framtagen av PRO Kalix.

Bidraget betalas ut en gång per år. Redovisning av aktiviteter för 2023 sker på separat blankett, senast 29 februari 2024.