Sök

Lokalbokning och lediga tider

Här bokar du tider i idrottshallar och andra anläggningar, du kan även se scheman för respektive anläggning.

Via vår e-tjänst kan du boka tider och se scheman för kommunens samtliga bokbara anläggningar.

Prislista för 2022 finns i dokumentet Fritids- och kulturnämndens hyror och avgifter.

För mer information och bokning kontakta vår föreningsstrateg:

Bild av Joakim Nilsson

Joakim Nilsson

Föreningsstrateg

Joakim har hand om bidragsärenden för föreningar, lotterier, föreningsregister, lokalbokning med mer. Telefontid: 09.00-12.00. Vikarierar för Mikael Lindberg som är tjänstledig till och med 9/12.  

Telefon: 0923-651 18