Kalix lilla trästad – en miniatyrstad med kulturhistoriska Kalixbyggnader kombinerat med lek i trafikmiljö för barn i alla åldrar.