Sök

Bibliotek

Bibliotekets skaparrum "Pysselboa". Foto: Lennart Åström.
Bibliotekets skaparrum "Pysselboa". Foto: Lennart Åström.

Kalix kommunbibliotek ingår i organisationen Biblioteken i Norrbotten, som är en samarbetsform mellan biblioteken i länet.

Norrbottens länsbibliotek är en resurs för att samordna och utveckla biblioteksverksamheten i Norrbotten. Folkbiblioteken samarbetar kring gemensam katalog, transporter, webbportal, evenemang, marknadsföring och ett omfattande medieutbud som innebär att Norrbottningarna har tillgång till 1,2 miljoner böcker.

Bibblo.se är den gemensamma webbsidan för biblioteken i Norrbotten.