Skip to content
Sök

Riktlinjer för konst

Här hittar du riktlinjer för Kalix konsthall samt för hanteringen av Kalix kommuns konstsamling. Riktlinjerna uppdateras årligen.

Kalix konsthall

Fritids- och kulturförvaltningen, upprättar i samråd med Kalix Konstförening en årlig utställningsplan där barn- och ungdomsperspektivet beaktas.

Fritids- och kulturförvaltningen eller Kalix Konstförening står som arrangörer för utställningarna och möjlighet ges såväl till yrkesverksamma konstnärer som till
amatörer att ställa ut.
Vid frågor, intresseanmälan, bokning kontaktas den konstansvarige.

Utställningsperioder

Utställningar startar med vernissage lördag klockan 13 och avslutas torsdag klockan 12 cirka 20 dagar senare. Undantag kan eventuellt göras vid elevutställningar och vid utställningar under sommaren, jul och nyår när andra tider kan gälla.

Information och ansvar

Information om utställningar och inköpt konst finns på kommunens hemsida.
Enskilda konstnärer/grupper ansvarar för konstverken, upphängning, nedtagning, vernissage, egen försäkring och marknadsföring. Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för annonsering i annonsbladet vid sina arrangemang.
På kommunens hemsida finns även en länk till Kalix Konstförening.
Kalix Konstförening gör egna avtal med sina utställare.

Öppettider

Bibliotekets öppettider finns på www.bibblo.se och gäller även för konsthallen.

Försäljning

Fritids- och kulturförvaltningen förmedlar ingen försäljning av konstverk.
Intresserade köpare tar kontakt med utställaren.
Kalix Konstföreningens ansvarar för försäljning vid sina utställningar.  

Hantering av Kalix Kommuns konstsamling

Fritids- och kulturförvaltningen har huvudansvaret att göra konstinköp till kommunen
och att registrera och dokumentera konst som köps in eller som kommunen får i gåva.

Inventering

Inventering av kommunens konst bör göras regelbundet.

Placering av konst

Den inköpta konsten placeras i första hand i offentliga lokaler. Konst placeras också efter önskemål på olika arbetsplatser inom den kommunala förvaltningen. Nytillkomna arbetsplatser bör prioriteras. Den placerade konsten tillhör Kalix Kommun och inte en speciell arbetsplats eller anställd.

Inköpt konst

Den inköpta konsten ska visas för allmänheten årligen.
En förteckning över den inköpta konsten redovisas till Fritids- och Kulturnämnden varje år.