Kalix Konstförening och Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen har ett samarbete kring utställningar i Konsthallen.