Skip to content
Sök

Strandpromenaden

Strandpromenaden i Kalix utgör ett attraktivt gång- och cykelstråk längs med Kalix älv, året om. Den sträcker sig mellan Vassholmen via Strandängarna till Näsbyn/Bredviken.

Strandpromenaden är elbelyst och förbindelse finns även in till Kalix centrum.