Skip to content
Sök

Boulehall - boulebanor utomhus

I Kalix kommun kan du spela boule året runt.

Vintertid

Boulehallen Vikingen - inomhushall som finns i Kalix SportCity. Det är Kalix Bouleklubb som ansvarar för hallen. Information och bokning: 0923-651 27.

Sommartid

kan du  spela boule utomhus på ett flertal ställen i kommunen.

Bondersbyn - Bondersbygården

För information: Kontakta Bondersbyns Hembygdsförening

Båtskärsnäs - torget

 

Kalix - Strandängarna

För information: Kontakta Kalix Bouleklubb

Nyborg - parken

Nyborgs Framtid, 0923-214 32

Risögrund - Billerud Arena

Assi IF, 0923-221 44

Sangis - hotellplan