Avgifter, anläggningar

Här finns alla aktuella hyror och avgifter för våra idrottsanläggningar och lokaler.

Se prislistan i dokumentet Hyror och avgifter (Senast reviderad 2017-12-08).

        
  • Skapad: 2014-01-29
  • Senast ändrad: 2018-01-23
  • Sidansvarig: Webmaster