Skip to content
Sök

Sörens hamn

Hamnen byggdes på 1950-talet och har tidigare renoverats på 1970-talet och i början av 2000-talet.

2014 nyinvigdes Sörens hamn efter renovering med nya bryggor, lastbrygga, färskvatten och el och 10 husvagnsplatser.
2019 har ytterligare en upprustning i hamnen skett med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta innebär 460 350 kronor i stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 för de utgifter som ger rätt till stöd. Stödet avser återställande av den ursprungliga hamnöppningen av Sörens småbåtshamn.