Skip to content
Sök

Aktiviteter som sker via folkhälsoberfrämjande bidrag

Aktiviteter som beviljats medel för folkhälsofrämjande bidrag 2022, samtliga aktiviteter är gratis för målgruppen.

HRF Kalix

HRF Kalix har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 36 597 kronor, detta för att arrangera anpassade aktiviteter för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteterna beräknas pågå under hela året. 

Kalix vävstuga

Kalix vävstuga har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 25 725 kronor, detta för att arrangera aktiviteter för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteter för att bevara kulturarv och ensamhet anordnas, aktiviteterna beräknas pågå under hela året. 

PRO Kalix

PRO Kalix har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 75 000 kronor, detta för att arrangera aktiviteter så som, friskvård, kulturinslag, dagbio och resor. för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteterna beräknas pågå under hela året.

PRO Karlsborg-Risön

PRO Karlsborg-Risön har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 35 244 kronor, detta för att arrangera aktiviteter för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteter så som temamöten, Cafékvällar, bingo, uteaktiviteter och julfest med mer, beräknas pågå under hela året. 

PRO Sangis

PRO Sangis har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 29 928 kronor, detta för att arrangera aktiviteter så som temamöten, utflykter, grillkvällar med mer för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteterna beräknas pågå under hela året. 

PRO Töre

PRO Töre har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 37 806 kronor, detta för att arrangera dans, bingo med mera, till medlemmar samt för andra intresserade 65+. Aktiviteterna beräknas pågå från maj till december. 

RSMH Kalix

RSMH Kalix har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 33 505 kronor, detta för att arrangera aktiviteter för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteterna Bingo, caféträffar, utflykter, matlagning mm, beräknas pågå under hela året. 

SKPF Kalix

SKPF Kalix har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 54 959 kr, detta för att arrangera aktiviteter så som föreläsningar, hälsa, kulturunderhållning och socialsamvaro för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteterna beräknas pågå under hela året. 

SPF Seniorerna Gnistan Kalix

SPF Seniorerna Gnistan Kalix har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 37 950 kronor, detta för att arrangera aktiviteter för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteter för social samvaro, föreläsningar, satsningar på hälsa och kultur och underhållning, beräknas pågå under hela året. 

Strokeföreningen Kalix

Strokeföreningen Kalix har ansökt om Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar, Kalix kommun beviljar ett bidrag till en summa av 32 393 kronor, detta för att arrangera aktiviteter så som dans, musik och kultur, bowling, grillkvällar med mer. för att lindra ensamheten, till medlemmar samt för andra äldre som är intresserade. Aktiviteterna beräknas pågå under hela året.