Skip to content
Sök

Föreningar för dig som är ålderspensionär

Du som är ålderspensionär i Kalix har många olika föreningar eller organisationer som kan fånga upp dina intressen.

I vårt föreningsregister hittar du förhoppningsvis snabbt till just ditt specialområde. Både PRO och SPF har till exempel föreningar med livlig verksamhet i Kalix.

Här nedanför länkar vi till pensionärsorganisationerna men också till ett antal organisationer med seniorverksamhet.

PRO Kalix

Ordförande: Ulla Granström, Kalix
070-333 60 76, kalix@pro.se

SPF Seniorerna Gnistan

Gnistan har cirka 350 medlemmar
Ordförande: Maine Carlsson
070-5353063