Sök

Naturreservatet Fattenborg

Fattenborg. Foto: Ann-Sofie Johansson.
Fattenborg. Foto: Ann-Sofie Johansson.

År 2005 bildades det kommunala naturreservatet Fattenborg med syfte att skydda området och dess unika fornlämningar. I området finns ett stort antal gravar/stensättningar, boplatsvallar och gångsystem från den äldre bronsåldern.

Vid mätningar av boplatsvallar redovisas dateringar från 1500- 2000 f Kr. Från historisk tid då kustlandskapet övergått í skogslandskap finns ett stort antal samiska härdar.

Naturreservatet består till större delen av tallskog av hedtyp och moränöar omgivna av myrar. Den tidigare strandlinjen och havsvikar är väl synliga i området. Området är starkt påverkat av landhöjningen.

En naturstig med informationsskyltar finns längs den handikappanpassade spången. Även arkeologiska skyltar är uppsatta. Spången leder till ett vindskydd med eldstad vid tjärnen. En eldstad finns också i kåtan nära informationsbyggnaden. Vid den vackra Töreälven finns möjlighet till fiske av harr, gädda och abborre.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl frusen snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att göra upp eld annat än på anvisade platser. Det är inte heller tillåtet att skada de många fornlämningarna eller djur- och växtlivet. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Hitta hit

Fattenborg ligger mellan Morjärv och Töre. Från väg 356 mellan Morjärv och Niemisel svänger du av söderut på en mindre väg efter cirka 6 kilometer. På den vägen kör du cirka 5 kilometer till reservatet.