Skip to content
Sök

Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete till exempel inom fritids och friskvårdssektorn, äldreomsorg och förskola.

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg, till exempel hushållsarbete, lokalvård samt stöd i äldres vardag och utevistelse. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling samt om olika former av hälsofrämjande arbete. Utbildningen ska också utveckla elevernas kunskaper om vård och omsorg. Centralt i utbildningen är en helhetssyn på människan och alla människors lika värde.

Programstruktur

Kurser inom den anpassade gymnasieskolans gemensamma ämnen

 • Engelska
 • Svenska  eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Historia
 • Religion
 • Naturkunskap
 • Samhällskunskap
 • Idrott och hälsa 1
 • Estetisk verksamhet

Kurser inom programgemensamma ämnen

 • Hälsa 1
 • Hälsa 2
 • Människan
 • Service och bemötande
 • Vård och omsorg 1

Kurser inom programfördjupning

 • Vård och omsorg 2
 • Matlagning
 • Entreprenörskap
 • Digital kompetens
 • Hem och konsumentkunskap 1
 • Lokalvård 1
 • Idrott och hälsa 2

Alternativt:

 • Barnet i förskolan 1
 • Matlagning
 • Entreprenörskap
 • Digital kompetens
 • Hem- och konsumentkunskap 1
 • Lokalvård 1
 • Idrott och hälsa 2

Ytterligare ingår 2 valbara kurser och anpassat gymnasieskolearbete