Skip to content
Sök

Gymnasiearbete

Denna lathund är tänkt som ett hjälpmedel när du ska söka efter källor till ditt gymnasiearbete. Här följer några punkter att tänka på när man ska söka information. Alla webbadresser nedan plus en del andra hittar du även under "Länkar". Vissa databaser kräver lösenord, kontakta personalen för hjälp med inloggning.

1. Uppslagsverk

Skaffa dig en första överblick över ämnet genom att läsa i ett uppslagsverk.

  • Nationalencyklopedin : finns både i bokform och en onlineversion som du når genom att klicka på ikonen på skrivbordet på skolans datorer.
  • Övriga uppslagsverk: Bra böckers lexikon, Focus, Encyclopædia Britannica, World Book. Finns i bokform i biblioteket.

2. Problemformulering

Innan du går vidare och gör en mer specifik sökning är det viktigt att du har avgränsat ditt ämne och formulerat en frågeställning att jobba utifrån. Diskutera med din lärare som kan hjälpa dig och ge råd. För att kunna hitta bra material måste du veta vad du söker efter. Det finns många slags källor att söka i.

3. Böcker

  • Bibliotekets katalog: finns alltid framme på en av bibliotekets datorer. Den kan också hittas på Internet under Gymnasiebibliotekets hemsida. Gymnasiebibliotekets böcker kan man få ha på långlån.
  • Fjärrlån: lån från bibliotek utanför Kalix. Det bibliotek som lånar ut boken bestämmer lånetiden, som normalt är fyra veckor. Därefter får man begära förlängd lånetid. Långlån beviljas inte. Tänk på att du ska ha tid att jobba med boken när den kommer och inte beställa hem fler böcker än du hinner läsa. Glöm inte att anteckna källan innan vi skickar tillbaka boken.

4. Artiklar

  • Skolans artikelservice: kopierade artiklar samlade i pärmar årsvis. Artiklarna hittas via registret längst fram eller via Artikelsök (se nedan). Från och med 2007-01-01 publiceras artiklarna endast elektroniskt i Artikelsök så pärmarna kommer så småningom att försvinna.
  • Artikelsök: artikeldatabas med referenser till tidnings- och tidskriftsartiklar. En del artiklar finns i fulltext. http://www.btj.se/asok/ Användar-id: btj11373
  • Presstext: artikeldatabas med bland annat DN och Expressen. Visar artiklarna i fulltext. Endast tillgänglig på skolan. http://www.presstext.se
  • Mediearkivet: artikeldatabas med bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Visar artiklarna i fulltext. http://www.retriever-info.com Användar-id: jurene

5. Övriga databaser

6. Internet

När du kollat övriga källor och har helt klart för dig vad du söker kan det vara dags att söka på Internet. Använd både sökmotorer, webbkataloger och länklistor.

  • Sökmotorer: här skriver man in sitt sökord i sökfältet. Fungerar bäst när man söker efter information inom ett begränsat område eller när man söker svar på en konkret fråga. Använd vid behov bildsökning och avancerad sökning. Google är den mest använda sökmotorn. http://www.google.com
  • Länklistor och webbkataloger: här söker man under olika rubriker genom att klicka sig fram till utvalda länkar. Ger färre men mer relevanta träffar än en sökmotor. Bättre att använda än en sökmotor när man söker efter länkar inom ett vidare område.

7. Källkritik

Alla källor som du använder måste läsas kritiskt och granskas. Detta gäller särskilt när du använder källor från Internet där vem som helst kan lägga ut information. Ta alltid reda på vem som står bakom sidan och försök att se i vilket syfte sidan har publicerats samt när den uppdaterades senast. Vissa sidor ska man om möjligt undvika - till exempel elevuppsatser, privatpersoners hemsidor och hemsidor producerade i propagandasyfte. Läs mer om källkritik under fliken Kolla källan!

8. Källhänvisningar

Glöm inte bort att anteckna källhänvisningar till de källor du använder så att du kan redovisa källorna i ditt arbete.
Får du problem med att hitta material – fråga på biblioteket.

Lycka till med gymnasiearbetet!