Skip to content
Sök

Ledighetsansökan

Ledighet beviljas restriktivt och endast för enskilda angelägenheter av större vikt för eleven.

Det kan till exempel handla om hälsovård (intyg/kallelse bifogas) eller större familjeangelägenheter.
För deltagande i idrotts- och kulturevenemang i organiserad form (intyg/kallelse bifogas) kan ledighet beviljas maximalt tre dagar per läsår.
Observera att ledighet tillsammans men annan frånvaro eventuellt kan påverka elevs rätt till studiebidrag. Ansökningsblankett finns att hämta på skolans lärplattform SchoolSoft.